مقالات کاغذ

فراینده تولید کاغذ در کاغذ پارس

فراینده تولید کاغذ در کاغذ پارس

کارخانه کاغذ سازی پارس در هفت تپه خوزستان از توابع شهرستان شوش قرار دارد. این کارخانه برای تولید کاغذ از تفاله نیشکر )باگاس(ایجاد شده است.فرآیند تولید خمیر کارخانه روش شیمیایی سودا با استفاده از تفاله نیشکر است که جهت ۶۰ هزار تن در سال بوده که جهت تولید کاغذ چاپ وتحریر مورد استفاده قرار می گیرد.ظرفیت تولیدی کارخانه کاغذ پارس ۸۵ هزار تن در سال است این کارخانه در سال ۱۳۴۶ تأسیس و در سال ۱۳۴۹ مورد بهره برداری قرار گرفته است. دیماند قراردادی Mw18 ودیماند مصرفی آن نیز Mw 16 می باشد. واحدهای آن عبارتند از: واحد آماده سازی باگاس: تفاله نیشکر پس از خروج از کارخانه تولید شکر توسط تفاله به سیستمهای حمل و مغزه گیری هدایت و به وسیله آب یا هوا و از طریق خطوط لوله به کارخانه حمل می گردد.مغزه گیری یا تفکیک الیاف سفید از مغزه، فرآیند مکانیکی است که به روش مرطوب در دو مرحله که هر یک به ترتیب شامل چهار و سه دستگاه مغزه گیری در محوطه کارخانه نیشکر و دیگری در محوطه کاغذ پارس قرار دارد،انجام میشود.در واحد خمیر سازی فرآیند تولید خمیر شامل مراحل زیر است اجرا میشود:

پخت: الیاف قبل از ورود به دیگ پخت، فشرده شده و مقدار بیشتری از آب همراه حود را از دست می دهند. طی فرآیند شیمیایی پخت قسمت عمده ماده لیگنین موجود در میان الیاف تحت فشار ۸ تا ۹ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع ودمای حدود ۱۷۰ درجه سانتی گراد در محلول سود سوزآور حل شده والیاف آزاد میشوند.

شستشوی خمیر: از مرحله پخت مایعی سیاه رنگ به دست می آید که مایع سیاه )لیکور سیاه (نامیده می شود وحاوی ترکیبات آلی واملاح معدنی است که باید از خمیر جدا شوند. بدین منظور خمیر قهوه ای سه مرحله متوالی با استفاده از شوینده های مکشی شسته م ی شود. پساب حاصل از شستشوی خمیر، که همان مایع سیاه است، جمع آوری وجهت باز یابی مواد شیمیایی به واحد بازیابی ارسال می شود

تصفیه خمیر: جهت حذف ناخالصی های موجود درخمیر، می بایست خمیر تولیدی تصفیه شود. بنابراین برای جداسازی ذرات سبک، مانند الیاف نپخته از غربالهای تحت فشار و برای جداسازی ذرات سنگین همچون شن و ماسه از تمیز کننده های گریز از مرکز استفاده میشود.

تغلیظ خمیر: قبل از آنکه خمیر قهوه ای جهت ذخیره شدن به مخازن مربوط انتفال یابد با استفاده از سیستمهای تغلیظ کننده به غلظتی در حدود ۱۲ درصد می رسد.

واحد کاغذ سازی: واحد کاغذ سازی ) یا ماشین کاغذ(شامل پنج بخش عمده آماده سازی خمیر، قسمت تر ماشین قسمت خشک کننده ها پیچاننده و برش وبسته‌بندی است به شرح زیر می باشد:

آماده سازی خمیر:از آنحا که خمیر باگاس به تنهایی برای ساخت کاغذ مناسب نیست بنابر این برای استحکام دادن به کاغذ باید مقداری خمیر الیاف بلند و همچنین برخی مواد افزودنی دیگر به آن اصافه نمود و در عین حال مواد زائد و ناخالصی های آن را حذف کرد. مجموع این عملیات در قسمت آماده سازی خمیر صورت می گیرد.

قسمت تر: در این بخش که حساس ترین بخش واحد ماشین کاغذ می باشد، عملیات زیر به انجام می رسد:شکل گیری کاغذ جریان خمیر کاغذ پس از افزودن مواد افزودنی، کنترل گرمایی) دانسیته (و تنظیم جریان خمیر به جعبه تغذیه وارد و از آنجا به طور یکنواخت در عرض توری ماشین کاغذ فرو م یریزد. ورق کاغذ به هنگام شکل گیری بر سطح توری ضمن حرکت توری مقداری از آب همراه خود را تحت تأثیر مکش تعبیه شده در زیر توری از دست می دهد. پرس کاغذ: ورق کاغذ از بخش شکل گیری، توسط غربالها به میان پرس های سه گانه که چندین غلطک تشکیل شده اند هدایت شده وپس از دفع مقداری از رطوبت خود با درجه خشکی حدود ۴۰ درصد به قسمت خشک کننده ها انتقال می یابد.

قسمت خشک کننده ها:در این قسمت عملیات زیر صورت می گیرد:- خشک کردن کاغذ:کاغذ مرطوب پس از عملیات پرس، یا خشکی حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد از روی مجموعه ای از سیلندرهای تحت فشار که توسط بخار آب گرم شده اند عبور داده می شود رطوبت کاغذ در اثر عبور از روی این سیلندرها تبخیر و از طریق سیستم تهویه هوا از محیط خارج می شود.- عملیات آهار سطحی:به منظور بهبود مقاومت فیزیکی کاغذ، چاپ پذیری و خصوصیات سطحی آن کاغذ مجددأ پس از عبور از سیلندرهای خشک کننده به سوی بخش اطو کننده هدایت م یشود این سیستم از دو غلطک مماس بر هم تشکیل شده که کاغذ ضمن عبور از آن با لایه ای از نشاسته پوشانده می شود. در شکل زیر ارتباط بین واحدهای و فرآیند تولید در کاغذ پارس نشان داده شده است.

فراینده تولید کاغذ در چوب و کاغذ مازندران

فرآیند تولید کاغذ در این کارخانه به دو روش سولفیت خنثی نیمه شیمیایی (NSSC) با ظرفیت ۳۰۰ تن در روز برای تولید کاغذ فلوتینگ لازم در ساخت کارتنهای یسته بندی همچنین فرآیند شیمیایی – مکانیکی(Cmp) به ظرفیت ۳۱۰ تن در روز جهت تولید انواع کاغذهای روزنامه چاپ وتحریر و فلوتینگ، انجام میشود.ظرفیت تولید روزنامه ۸۵ و چاپ و تحریر ۵۲ و فلوتینگ ۳۸ هزار تن می‌باشد. مجموع ظرفیت تولید در این کارخانه ۱۷۵ هزار تن می‌باشد. دیماند قراردادی این کارخانه نیز معادل Mw35 است.فرآیندهای تولید کارخانه چوب و کاغذ مازندران به شرح زیر می‌باشد:

واحد تولید خرده چوب)چیپس): چوب مصرفی برای خرده چوب از انواع چوب آلات خارج از درجه غیر صنعتی تأمین می گردد،این واحد با ظرفیت تولید ۴۴۰۰ متر مکعب خرده چوب در هر ۱۶ ساعت وظیفه تأمین کل خرده چوب مصرفی واجد خمیر سازی جهت تولید خمیر های CMP,NSSC را بر عهده دارد.واحد تولید خمیر:تولید خمیر با ظرفیت تولید ۳۰۰ تن خمیر NSSC و و ۳۳ تن خمیر CMP در روز وظیفه تأمین خمیر مورد نیاز تولید انواع کاغذهای مختلف را بر عهده دارد خمیر NSSC برای تولید کاغذ فلوتینگ وخمیر CMP برای تولید انوای کاغذهای روزنامه،چاپ و تحریر بکار برده می‌شوند.

واحد ماشین کاغذ شماره یک:این واحد با ماشینی به ظرفیت اسم یروزانه ۲۷۶ تن کاغذ روزنامه ویا ۲۴۱ تن کاغذ چاپ وتحریر وظیفه تولید این محصولات را بر عهده دارد. خمیر CMP از واحد خمیر سازی وارد ماشین کاغذ شده که پس از ترکیب با انواع مواد شیمیایی وطی فرآیندهای مختلف آبگیری، پرس وخشک شدن تبدیل به کاغذ میگردد.

واحد ماشین کاغذ شماره دو: این ماشین با ظرفیت اسمی روزانه ۲۵۸ تن کاغذ فلوتینگ یا کنگر های که در تولید کارتن بسته بندی به کار می رود تولید دارد، خمیر NSSC از واحد خمیر سازی وارد ماشین کاغذ شده که پس از آماده ساز یهای لازم وطی فرآیندهای مختلف آبگیری پرس و خشک شدن تبدیل به کاغذ می گردد. درواحد برش، بسته بندی و کورسازی (COR) ظرفیت پذیرش حدود ۱۰۰ رول کاغذ در ساعت وظیفه بسته بندی انواع کاغذ روزنامه وچاپ وتحریر و فلوتینگ را بر عهده دارد همچنین در این واحد کاغذهای چاپ و تحریر تبدیل به ورق می شوند. قسمت کرسازی با ظرفیت اسمی ۱۱۱۰۰ متر کر در روز وظیفه تأمین کر مصرفی رولهای کاغذ را عهده دار است. در شکل زیر ارتباط بین واحدهای و فرآیند تولید در چوب و کاغذ مازندران نشان داده شده است.

فراینده تولید کاغذ در چوکا

فرآیند کاغذ سازی در کارخانه چوب و کاغذ ایران مطابق با طراحی موجود به روش سولفات )کرافت(با ظرفیت ۳۰۰ تن درروز (۱۵۰ هزار تن) در سال برای تولید انواع کاغذ های فلوتینگ، لایز (روکش کارتن)، مقواو کاغذ بسته بندی می باشد.از آنجا که مطابق طراحی انحام شده برای تولید کاغذ کرافت در کارخانه می بایست از ۸۰ درصد مخلوط چوبهای چنگلی و ۲۰ درصد خمیر الیاف بلند وارداتی استفاده کنند. اما به دلیل نیاز روز افزون به مصرف چوبهای جنگلی و قطع خمیر وارداتی، کارخانه مجبور به استفاده از دیگر منابع سلولوزی گردید و واحد تولید خمیر از کاغذ باطله با ظرفیت ۴۰۰ تن خمیر در روز احداث و مورد بهره برداری قرار گرفته است. واحد آماده سازی،واحد تهیه خمیر کرافت،قسمت انتقال خرده چوب،قسمت برج پخت،قسمت بازیابی مواد قلیایی،واحد نیرو و بازیابی شیمیایی،واحد تولید کاغذ،بخش ماشین کاغذ،واحد تصفیه آب وفاضلاب،واحد تولید خمیر از کاغذ باطله از واحدهای مهم در فرآیند این کارخانه‌اند که در شکل زیر نشان داده شده‌اند.

author-avatar

درباره admin2

فروش کاغذ a4|پخش کاغذ a4|فروش اینترنتی کاغذ آ4|قیمت کاغذa4 خرید آنلاین و قیمت انواع کاغذ و ورق A4 و A3 بی خط، خط دار، رنگی، سفید و برچسب دار، اشتنباخ، پی اچ.فتوگلاسه ، کالرکپی، موندی ،عروسکی

یک فکر در مورد “فراینده تولید کاغذ در کاغذ پارس

  1. م . کاتورانی گفت:

    سپاس از انتشار این مقاله ، بهره بردم دست مریزاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *