ارشیو برچسب ها : کاغذ و کاغذ سازی

پیدایش کاغذ

پیدایش کاغذ
۵۰۵ × ۳۳۵ – wallpaperservice.ir ۴۵۰ × ۳۱۶ – beytoote.com ۳۰۰ × ۲۰۰ – seemorgh.com تاریخچه پیدایش کاغذ ۴۰۰۰ ھزار سال پیش از این، مصریان ساقه ھای درخت پاپیروس را ریشه ریشه می کردند و این ریشه ھا را، از طول و عرض، روی ھم می چیدند و می فشردند تا به ھم بچسبد و پس از خشک شدن، نوعی کاغذ از پاپیروس به دست می آوردند که قابل نوشتن بود. در ۱۰۵ میلادی تسای لون چینی توانست از پوسته .