ارشیو برچسب ها : تاریخ و تمدن تاریخچه کاغذ در ایران و جهان

تاریخ و تمدن تاریخچه کاغذ در ایران و جهان

تاریخ و تمدن تاریخچه کاغذ در ایران و جهان اولین ملتى که در جهان موفق به اختراع کاغذ گردید چینى‌ها بودند تاریخچه پیدایش کاغذ کاغذ از مهمترین موادی است که انسان را در مرحله علم و تمدن با قدمهای سریع پیش انداخته و در این راه به او کمکهای بزرگ کرده‌است. صنعت كاغذسازى از قرن هفتم هجرى به بعد در ايران وجود داشته و گسترش يافته است. در ایران فعالیت کاغذ سازی اولین بار .