ارشیو برچسب ها : آيا مي دانستيد كه اولين قطعه كاغذ از مواد بازيافت شده به دست آمده است؟

کاغذهاچگونه بازیافت می شوند

کاغذهاچگونه بازیافت می شوند   امروزه حجم زیادی از زباله های شهری پس از اعمال فرآیندهای خاص مورد استفاده مجدد قرار می گیرند. كاغذ كه محصولی از طبیعت سرسبز و جنگل های طبیعی است سهم زیادی از زباله های مراكز اداری، مدارس و همچنین زباله های خانگی را به خود اختصاص می دهد و این در حالی است كه بازیافت این ماده ارزشمند و استفاده مجدد از آن نه  تنها مانع از قطع بی .